Can Nhựa 20 Lít

  • Dung tích: Dung tích lưu trữ thực tế là 20 lít.
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp như HDPE (High-Density Polyethylene)
  • Kích thước: Sản phẩm thường có chiều cao khoảng từ 40 cm đến 45 cm và đường kính khoảng từ 25 cm đến 30 cm
  • Màu sắc: Xanh.
  • Trọng lượng: Có trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg.
Danh mục: