Can Nhựa 25 Lít

  • Dung tích: Dung tích chứa khoảng 25 lít nước hoặc chất lỏng khác, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
  • Chất liệu: Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) hoặc nhựa LDPE (Low-Density Polyethylene)
  • Màu sắc: Xanh
  • Kích thước: Kích thước thường là khoảng 290 mm x 230 mm x 450 mm. 
Danh mục: