Can Nhựa 5 Lít

  • Dung Tích: 5 lít
  • Chất Liệu: Nhựa polyethylene (PE) hoặc polypropylene (PP).
  • Màu Sắc: Xanh, vàng
  • Kích Thước: Kích thước thông thường chiều cao khoảng 30-35 cm và đường kính khoảng 20-25 cm.
  • Trọng Lượng : Thường dưới 1 kg, làm cho việc di chuyển và sử dụng dễ dàng.
Danh mục: