Can Nhựa 50 Lít

  • Dung tích: Can nhựa có dung tích 50 lít (hoặc 13,2 gallon),
  • Chất liệu: Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) hoặc LDPE (Low-Density Polyethylene).
  • Kích thước: Chiều cao khoảng từ 75 cm đến 80 cm và đường kính khoảng từ 36 cm đến 40 cm.
  • Trọng lượng: Có trọng lượng rỗng khoảng từ 2,5 kg đến 4 kg.
  • Màu sắc: Xanh
Danh mục: