Tank nhựa 1000 lít hay còn gọi là tank IBC. Sản phẩm bồn nhựa được sử dụng trong công nghiệp và trong cuộc sống hiện nay. Các sản phẩm bồn nhựa đứng và bồn nhựa nằm được sử dụng nhiều để đựng nước hóa chất, các công trình tươi tiêu… Vô cùng hữu ích giúp người sử dụng tiệt kiếm tối đa được chi phí. Đối với sản phẩm tank nhựa 1000 lít được sử dụng nhiều trong công nghiệp dùng để chứa nước và hóa chất thậm chí là axit… Tank nhựa 1000 lít, bồn nhựa việt Tiến cam kết sản phẩm được sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh, thân thiện với môi trường và giá rẻ.

Tank nhựa 1000 lít hay còn gọi là tank IBC. Sản phẩm bồn nhựa được sử dụng trong công nghiệp và trong cuộc sống hiện nay. Các sản phẩm bồn nhựa đứng và bồn nhựa nằm được sử dụng nhiều để đựng nước hóa chất, các công trình tươi tiêu… Vô cùng hữu ích giúp người sử dụng tiệt kiếm tối đa được chi phí. Đối với sản phẩm tank nhựa 1000 lít được sử dụng nhiều trong công nghiệp dùng để chứa nước và hóa chất thậm chí là axit… Tank nhựa 1000 lít, bồn nhựa việt Tiến cam kết sản phẩm được sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh, thân thiện với môi trường và giá rẻ.

0961 631 916