Pallet Nhựa – 1200x800x140mm (Mặt kín, 9 chân cục)

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet 1200x800x140mm mặt kín, 9 chân cục
  • Kích thước: 1200x800x140mm
  • Chất liệu sản phẩm: Sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE.
  • Khối lượng sản phẩm: 10 ±0.3kg
  • Tải trọng động sản phẩm: 800kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 3000kg.
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh dương