Pallet nhựa 1100x1100x150mm, hàng 3 chân

  • Kích thước của sản phẩm: 1100x1100x150mm, hàng 3 chân
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, đen
  • Nguyên liệu sản phẩm: Sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh.
  • Tải trọng động sản phẩm: 1 tấn
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 4 tấn
  • Trọng lượng sản phẩm: 17.8  ±0.5kg.