Pallet nhựa 1100x1300x150mm 2 mặt

  • Tên sản phẩm: Pallet nhựa 1100x1300x150mm
  • Kích thước của sản phẩm: 1100x1300x150mm, 2 mặt
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, đen
  • Nguyên liệu sản phẩm: Sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh.
  • Tải trọng động sản phẩm: 1500kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1000kg.
  • Tải racking 1000kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 22,5kg  ±0.5kg.
  • Chỉ dùng cho xe nâng máy.