Pallet nhựa 1200x1000x150mm

  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm ± 2% 
  • Chất liệu sản phẩm: Nhựa HDPE nguyên/ tái sinh.
  • Khối lượng sản phẩm: 15.5 ± 0.4 kg
  • Số đường nâng: 4
  • Tải trọng động: 1000kg.
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg.
  • Màu sắc: Xanh dương, Đỏ,…