Pallet nhựa 1200x1000x150mm, PL11-LK

  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Chất liệu sản phẩm: Nhựa HDPE nguyên/ tái sinh.
  • Khối lượng sản phẩm: 14 ± kg
  • Tải trọng động: 1000kg.
  • Tải trọng tĩnh: 4000kg.
  • Màu sắc: Xanh, đen, theo yêu cầu.