Pallet nhựa 1200x1100x120mm

  • Tên sản phẩm: Pallet  nhựa 1200x1100x120mm
  • Chất liệu: nhựa PP/HDPE
  • Khối lượng: 10-+0.4 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1500 kg
  • Màu sắc:  Đen