Pallet nhựa 1200x1200x150mm, 3 chân suốt

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa 1200x1200x150mm, 3 chân suốt
  • Kích thước: 1200x1200x150mm
  • Chất liệu sản phẩm: Sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE.
  • Khối lượng sản phẩm: 19,8 ±0.5kg
  • Tải trọng động sản phẩm: 1500kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 5000kg.
  • Tải racking: 1000kg
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh dương, đen,…