Pallet nhựa 1200x800x150mm

Pallet nhựa cũ kích thước 1200x800x150mm

  • trọng lượng: 10kg
  • tải trọng nâng : 1000kg
  • tải trọng tĩnh: 1500kg
  • dùng được 4 chiều xe nâng
  • có thể xếp chồng
  • Màu sắc: Đen