Pallet nhựa 1300x1100x150mm

Pallet nhựa cũ 1300x1100x150mm

  • kích thước: 1300x1100x150mm và 1380x1150x150mm
  • trọng lượng : 26-30 kg
  • tải trọng nâng: 2 tấn
  • tải trọng tĩnh : 5 tấn
  • màu sắc : Xanh
  • 4 chiều xe nâng