Pallet cốc 1200x800x140mm

  • Kích thước của sản phẩm: 1200x800x140mm
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, đen
  • Nguyên liệu sản phẩm: Sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh.
  • Tải trọng động sản phẩm: 500kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1000kg.
  • Trọng lượng sản phẩm: 6,5kg