Pallet nhựa cũ 1000x1000x120mm màu đen

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1000x1000x120mm
  • Nhựa HDPE
  • Tải trọng động sản phẩm: 1000kg
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1000kg
  • Tải racking:
  • Trọng lượng sản phẩm: 7kg.
  • Màu sắc sản phẩm: Đen