Pallet nhựa cũ 1100x1100x120mm

Pallet nhựa cũ 1100x1100x120mm

kt: 1100x1100x120mm

tải trọng nâng 1000kg

tải tĩnh: 1500kg

trọng lượng: 7kg

màu sắc : Đen

độ mới sản phẩm: 80-90%