Pallet nhựa cũ 1100x1300x150mm màu đen

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1300x150mm.
  • Nhựa HDPE nguyên sinh.
  • Tải trọng động sản phẩm: 1500kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 3000kg.
  • Tải racing: 1000kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 14kg -17 ±0.5kg.
  • Màu: Đen