Pallet nhựa cũ 1100x1400x150mm

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1400x150mm.
  • Chất liệu sản phẩm: Nhựa cứng HDPE.
  • Tải trọng động sản phẩm: 1000kg.
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 4000kg.
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, đen.