Pallet nhựa cũ 1200x1000x150mm màu xanh 3 chân

  • Tên gọi sản phẩm:  Pallet nhựa cũ 1200x1000x150mm màu xanh 3 chân.
  • Chất liệu sản phẩm: Sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE.
  • Tình trạng: 80-90%
  • Tải trọng nâng: 1500-2000kg
  • Tải trọng tĩnh: 4500kg
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh