Pallet nhựa cũ 1200x1000x150mm

  • Kích thước sản phẩm: 1200x1000x150mm
  • Chất liệu sản phẩm: Nhựa HDPE
  • Tình trạng: 85 – 90%
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1500kg
  • Tải trọng động sản phẩm: 1000kg
  • Màu sắc sản phẩm: Đen, Xanh