Pallet nhựa cũ 1300x1100x130mm

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1300x1100x130mm
  • Chất liệu sản phẩm: Sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE.
  • Tình trạng hàng: 90%
  • Khối lượng sản phẩm: 12kg.
  • Tải trọng động sản phẩm: 1 tấn
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 3 tấn
  • Màu sắc sản phẩm: đen, hàng chuyên xuất khẩu của Korea