Pallet nhựa cũ chân cốc 1100x1100x140mm

  • Kích thước sản phẩm: 1100x1100x140mm
  • Tình trạng: mới 80-90%
  • Trọng lượng sản phẩm: 7,0kg
  • Tải trọng nâng sản phẩm: 600kg
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1500kg
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, Đen