Pallet nhựa cũ chân cốc 1200x800x140mm

  • Kích thước sản phẩm: 1200x800x140mm
  • Tình trạng: mới 80-90%
  • Trọng lượng sản phẩm: 7kg +/- 0,4kg
  • Tải trọng nâng sản phẩm: 700kg
  • Tải trọng tĩnh sản phẩm: 1500kg
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh, Đen