Pallet Nhựa Pha Màu

Chất Liệu: Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).

Kích Thước Tiêu Chuẩn:1200mm x 1000mm.

Trọng lượng tĩnh: 2000kg.

Trọng lượng động: 800kg.</span></p>

Độ Dày: Độ dày sản phẩm là 15mm.

Màu Sắc: Xanh 

Danh mục: