Pallet Nhựa PL01-HG

  • Kích thước: (L1200± 24 x W1000± 20 x H145 mm± 3)mm
  • Trọng lượng: 25 ± 0,5 kg
  • Số đường nâng: 4
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Số nút trống trượt: 36
  • Nguyên liệu: Nhựa chính phẩm
Danh mục: