Pallet Nhựa PL02-HG

  • Kích thước: L1200 x W1000 x H145 mm ± 2%
  • Trọng lượng: 24 ± 0,5 kg
  • Số đường nâng: 4
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Số nút trống trượt: 24
  • Chất liệu: Nhựa chính phẩm
Danh mục: