Pallet Nhựa PL24-LK

  • Kích thước: (1200 ±24 x 1010 ± 20 x 150 ± 3) mm
  • Trọng lượng: 24.2 ± 0.7 kg
  • Số đường nâng: 2
  • Tải trọng động: 2000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Chất liệu: Nhựa chính phẩm
  • Thiết kế: Mặt lưới kín, dễ dàng vệ sinh và bảo quản
Danh mục: