Pallet Nhựa PL35-LK

  • Kích thước: (1200 x1000 x 150) ± 2% mm
  • Trọng lượng: 22,5 ± 0,5 kg
  • Số đường nâng: 4
  • Tải trọng động: 2000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Số nút chống trượt: 10
  • Chất liệu: Nhựa chính phẩm
Danh mục: