Pallet Nhựa PL36-LK

  • Kích thước: (1200x1200x 150) ± 2% mm
  • Trọng lượng: 25,5 ± 0,5 kg
  • Số đường nâng: 4
  • Tải trọng động: 2400 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Chất liệu: Nhựa chính phẩm
Danh mục: