Pallet Nhựa PL41-LK

  • Kích thước: L(1200 ± 24) x W(1000± 20) x H(160 ± 3) mm
  • Trọng lượng: 25,8 ± 0,5Kg
  • Số đường nâng: 04
  • Tải trọng động: 2400Kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000Kg
  • Tải racking: 1000Kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Chất liệu: Nhựa chính phẩm
Danh mục: