Pallet nhựa cũ 1300x1100x150mm, 3 chân suốt

  • Tên gọi sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1300x1100x150mm, 3 chân suốt.
  • Chất liệu sản phẩm: Sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE.
  • Tình trạng: 80-90% 
  • Tải trọng nâng: 1 tấn
  • Tải trọng tĩnh: 4 tấn
  • Màu sắc sản phẩm: Xanh