Thùng chữ nhật có nắp màu trắng

  • Kích thước: 65l, 90l, 95l, 120l, 140l, 220l,…
  • Chất liệu: nhựa nguyên sinh
  • Màu sắc: trắng trong
  • có thể sếp chồng tầng và lồng vào nhau tiện lợi khi sử dụng