Thùng Phi Nhựa 100 Lít

Thông tin sản phẩm thùng phi nhựa 50 lít

Kích thước 380 x 585 (+/- 2mm)
Dung tích 50 lít (13 Gallon)
Nguyên liêu HDPE Nguyên sinh
Thương hiệu Nhựa  Nhật Minh