Pallet nhựa 1100x1100mm lõi thép

  • Tên sản phẩm: Pallet nhựa 1100x1100mm lõi thép
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Khối lượng: 16,5 kg
  • Tải trọng động: 2000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Màu sắc:  Xanh dương, Đen